ID adviseren ● coachen ● ontwikkelen® kiest voor plezier.

Plezier is voor ID adviseren ● coachen ● ontwikkelen® een essentiële samenwerkingsvoorwaarde en verwerft daarmee het IEDP-k(l)eurmerk. Plezierig samenwerken is gegarandeerd.

Op 9 maart 2011 ontving ID adviseren ● coachen ● ontwikkelen® het meest eigentijdse certificaat van dit moment. Samen met Michiel Drijber ondertekende Stefco Klaver het afsprakenstelsel dat de basis vormt voor de certificering. “Het is tijd dat we met z’n allen in beweging komen, en ons beseffen dat plezier de drijvende kracht is voor vooruitgang, succes en geluk. Plezier is een kwestie van delen, en alleen met delen komen we verder” aldus Drijber, initiatiefnemer van

Iedereen Elke Dag Plezier (IEDP).

Stefco Klaver van ID adviseren ● coachen ● ontwikkelen®: “De IEDP-certificering is ons op het lijf geschreven. Zowel met en tussen cliënten als onze samenwerkingpartners heerst een prima sfeer, waarin elke dag opnieuw met plezier wordt gewerkt”.

ID adviseren ● coachen ● ontwikkelen® heeft de IEDP-certificering aangevraagd om een duidelijk statement te maken naar alle cliënten en andere betrokken partijen. “Plezier is belangrijk en we delen deze overtuiging graag met anderen. Zowel onze organisatie als onze diensten zijn er om plezier te brengen.”, aldus Klaver.

IEDP is een initiatief dat bijdraagt aan een verbeterd collectief humeur. “Een beter humeur verbindt mensen en brengt ze in beweging. Juist dat is wat we nodig hebben om onze doelen te bereiken, voor nu en voor de toekomst. In de samenleving en op de werkvloer”, aldus Drijber. Om dit bewustzijn actief te communiceren en vervolgens om te zetten in daden certificeert en begeleidt IEDP organisaties, sectoren en branches. Verbeteren en vernieuwen doe je samen, en ‘samen’ werkt optimaal met plezier. Plezier verbindt mensen.

IEDP-certificaat en verbetering

Doel van de IEDP-certificering is het laten ontstaan van een beter werk- en leefklimaat, naarmate meer organisaties zijn ‘aangesloten’. Het gaat om bewustwording, erkenning, herkenning en activering. Het spreekt voor zich dat dit slechts gebeurt als de betrokken mensen/organisaties er ook echt iets mee doen. Zich met elkaar verbinden, en kennis, ervaring, dromen, ambities, perspectief en ambities delen. En juist dat is uiteindelijk ook weer in ieders belang, omdat al deze facetten leiden tot iets wat ieder mens wil: geluk.

IEDP richt zich op bedrijven en organisaties, branches en sectoren, retail, onderwijs, zorg en sport. Het certificeren van bedrijven en organisaties is een van de acties van IEDP. Meer informatie over IEDP en de gecertificeerde bedrijven is te vinden op de website van IEDP (www.iedp.nl).

Aan het woord:

Bedankt voor de positieve inzichten en overtuigingskrachten. Het heeft zeker geholpen om sterker in m’n schoenen te gaan staan en assertiever te zijn. De dag over focus was heel veel en lastig om ‘eigen’ te maken. Hoop je zeker terug te zien.

Ria Kooiman – Alfa Accountants en Adviseurs

Bedankt voor de positieve inzichten en overtuigingskrachten. Het heeft zeker geholpen om sterker in m’n schoenen te gaan staan en assertiever te zijn. De dag over focus was heel veel en lastig om ‘eigen’ te maken. Hoop je zeker terug te zien.

Ria Kooiman – Alfa Accountants en Adviseurs

Ik heb mezelf beloofd, meer overlegmomenten te organiseren omdat op de trainingsdag deze behoefte duidelijk naar voren kwam. Leidinggeven blijft boeiend! Hoop je nog eens te spreken, bedankt voor alle tips!

Mathilene Goedhart – directeur LevTov, Almere

Nogmaals bedankt voor een inspirerende avond. Bedankt voor jullie tijd en expertise! Het was super om met jullie van gedachten te wisselen. Leerzaam! Let's stay in touch!

Paul van der Niet – NEEMA, Hilversum

Ik vond het weer een waardevolle avond!

Alinda Bol – Het Baken, Spakenburg

Nogmaals bedankt voor jouw programma's en de manier waarop je dit hebt uitgevoerd. Ik heb er zeker wat van opgestoken en zal in het vervolg graag gebruik maken van hetgeen ik van jou heb geleerd en wat jij mij hebt meegegeven.

Hub Timmermans – UWV Roermond

Heb echt genoten van onze gezamenlijke belevenissen met groep 2. Dank!! Leuk om te zien hoe je straalt als je werkt met de mannen.

Marja Ruijterman – Ruijterman Training & Coaching, Amsterdam

Het was een leerzame dag. De collega's waren ook positief over deze dag. Het is een startpunt in de verdere samenwerking. We weten nu meer wat we aan elkaar hebben.

Reinder Veenstra – voorzitter OR Qlip, Leusden en Zutphen

Ik (wij) vonden het een geslaagde dag! Ga zo door..

Jacco Vonhof – directeur Novon Zwolle

Erg positieve dag en veel geleerd.

Patrick Scholten – BGH Accountants & Adviseurs

We hebben gisteren een hoop zaken besproken. Het algemene gevoel is positief, ondanks dat er een hoop dingen ook nog niet concreet gemaakt zijn. Altijd goed om de wijze raad van een buitenstaander te horen.

Laurens Wentholt – Teamstages, Amsterdam

Het was prettig dat er de maandag na de teamcoaching een rust te voelen was in het team. En een gemeenschappelijk gevoel dat we gewoon weer hard aan het werk willen, en niet willen blijven hangen in problemen. Vriendelijke groeten, en wellicht tot ziens !

Suzanne van Kampen - Team Bijzondere Aanpak, Belastingdienst Amsterdam

Iedereen is heel enthousiast en had niet verwacht dat er zoveel achterweg zou komen, ook op persoonlijk gebied, dus ik weet zeker dat het heel waardevol is geweest voor het team. Ik merkte dat het echt leuk is om het geleerde in praktijk te kunnen brengen.

Mieke Griffioen – teamleider SDS Compassion Nederland, Apeldoorn

Over het geheel gezien was het een prima dag. We hebben niet alle doelen gehaald, maar de sfeer was goed en dingen werden benoemd. Later pakken we het organisatieschema op. Dank voor je steun tot zover.

Peter Douwes – managing director Team Stages, Amsterdam

Dank je wel voor jouw inspiratie aan onze deelnemers tijdens ons relatieweekend. Helemaal blij met je bijdrage. Namens het team een hartelijke groet.

Liesbeth Vos – SestraMedia & SestraVrouw, ‘s Heerenbroek

Het is zeer leerzaam geweest en goed geordend. Er is veel duidelijk geworden.

Vincent Samuels - BGH Accountants & Adviseurs

Bedankt voor de leuke dag die jullie ons hebben gegeven! Ik heb meteen mezelf maar aan het uitproberen gestuurd. Dank voor het weghalen van de kramp uit de gesprekken. En of het verder lukt met wat ik me heb voorgenomen... dat hoor je nog wel.

Carien Klein - coördinator Stichting Present Almere

Zeer goede handvatten aangereikt gekregen voor de praktijk.

Thijs Vrind – teamleider/senior relatiebeheerder De Jong & Laan Accountants, Enschede

Als fotograaf kreeg ik bij IK BEN! ZINVOL de kans om Stefco van dichtbij te observeren in zijn natuurlijke omgeving: werken met mensen. Stefco wekt vertrouwen, analyseert scherp en stelt de juiste vragen. Dat laatste was voor mij dé reden om hem de juiste vragen aan mij te laten stellen.

Norbert Bosman – Veiligheidsregio IJsselland

Je begeleiding tijdens de geslaagde teamdag was heel prettig. Er is een goede basis gelegd. In fractieverband zullen we ook evalueren. We zullen die met jou delen en bespreken hoe het vervolg er uit kan zien. Hartelijk dank!

Gerdien Rots – plv. fractievoorzitter ChristenUnie Zwolle

Zo’n eerste keer een trainingsdag meemaken is mij uitstekend bevallen. Het was interessant, verrassend en boeiend. Ook inspirerend – vooral dat. Het kwam door jouw enthousiasme! Hopelijk tot een volgende keer!!

Jolanda van der Zanden - BGH Accountants & Adviseurs

Nogmaals hartelijk dank voor de tips en adviezen die ik kan gebruiken voor advies- en andere gesprekken. Veel tips waren eye-openers en zeker de moeite waard om deze toe te passen.

Roland Meulen AA CB - HLB Van Daal & Partners, Schijndel

Door het traject werd het alledaagse bijzonder - dank!

Hans Riphagen, Utrecht

Het gesprek met jou was voor mij de juiste richtingwijzer. Daarvoor wil ik je graag met terugwerkende kracht bedanken! Ik heb de tijd genomen om de juiste keuzes te maken.

Henriëtte van der Ziel – Van der Ziel Training & Consultancy

Ik kijk terug op een waardevolle sessie waarin je op een aangename en inspirerende manier ‘badmeester’ bent geweest. Dank!

Owe Loonstra

Stefco, bedankt voor je bereidwilligheid en het ga je goed. Voor mij was het een voorrecht training van je te ontvangen.

Karin van Dillen – algemeen coördinator Stichting Present Apeldoorn

Het doet me goed om succesvolle mannen met zo veel passie voor een ideaal te zien gaan. Ga door!!

Steffen Barentsen – directeur Stichting Livingstone, Amersfoort

Namens CLC wil ik jullie bedanken. Mede door jullie inzet zijn er dingen in ons team veranderd en aan het veranderen. Samen komen we verder.

Els Oosterhuis – directeur CLC Nederland, Amsterdam

Bedankt voor de handvatten – erg bruikbaar voor de toekomst. Dank je wel!

Maaike Siemerink – BGH Accountants & Adviseurs

Ik wilde je laten weten dat ik vorige week de wethouder gesproken heb. En ik heb jouw advies ter harte genomen en hem eigenlijk precies verteld over Present zoals ik dat tegen jou ook gedaan heb. Ik geloof dat het wel weer recht uit mijn hart kwam!!

Pia van Dalen - coördinator Stichting Present Barendrecht

Ik wil jou namens de raad hartelijk danken voor de verzorgde trainingen. Het zou voor ons een reden kunnen zijn om vervolgtrainingen voor zowel de raad als de VGWM door jou te laten verzorgen.

Sjoeke Woudstra – executive secretary works council Scania Productions Zwolle

Opdrachtgevers

Accreditaties:

iOpener Institue