• »
  • Privacy Statement

ID adviseren - coachen - ontwikkelen, gevestigd aan Nassaustraat 20
8262 DW KAMPEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.leerIDkennen.nl
Nassaustraat 20
8262 DW KAMPEN
+31384201648
eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van ID adviseren - coachen - ontwikkelen Hij/zij is te bereiken via ik@leerStefcokennen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ID adviseren - coachen - ontwikkelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ik@leerStefcokennen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ID adviseren - coachen - ontwikkelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- ID adviseren - coachen - ontwikkelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
ID adviseren - coachen - ontwikkelen neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ID adviseren - coachen - ontwikkelen) tussen zit. ID adviseren - coachen - ontwikkelen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ID adviseren - coachen - ontwikkelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden


Delen van persoonsgegevens met derden
ID adviseren - coachen - ontwikkelen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ID adviseren - coachen - ontwikkelen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ID adviseren - coachen - ontwikkelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ik@leerStefcokennen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ID adviseren - coachen - ontwikkelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ID adviseren - coachen - ontwikkelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ik@leerStefcokennen.nl

Aan het woord:

Bedankt voor de positieve inzichten en overtuigingskrachten. Het heeft zeker geholpen om sterker in m’n schoenen te gaan staan en assertiever te zijn. De dag over focus was heel veel en lastig om ‘eigen’ te maken. Hoop je zeker terug te zien.

Ria Kooiman – Alfa Accountants en Adviseurs

Bedankt voor de positieve inzichten en overtuigingskrachten. Het heeft zeker geholpen om sterker in m’n schoenen te gaan staan en assertiever te zijn. De dag over focus was heel veel en lastig om ‘eigen’ te maken. Hoop je zeker terug te zien.

Ria Kooiman – Alfa Accountants en Adviseurs

Ik heb mezelf beloofd, meer overlegmomenten te organiseren omdat op de trainingsdag deze behoefte duidelijk naar voren kwam. Leidinggeven blijft boeiend! Hoop je nog eens te spreken, bedankt voor alle tips!

Mathilene Goedhart – directeur LevTov, Almere

Nogmaals bedankt voor een inspirerende avond. Bedankt voor jullie tijd en expertise! Het was super om met jullie van gedachten te wisselen. Leerzaam! Let's stay in touch!

Paul van der Niet – NEEMA, Hilversum

Ik vond het weer een waardevolle avond!

Alinda Bol – Het Baken, Spakenburg

Nogmaals bedankt voor jouw programma's en de manier waarop je dit hebt uitgevoerd. Ik heb er zeker wat van opgestoken en zal in het vervolg graag gebruik maken van hetgeen ik van jou heb geleerd en wat jij mij hebt meegegeven.

Hub Timmermans – UWV Roermond

Heb echt genoten van onze gezamenlijke belevenissen met groep 2. Dank!! Leuk om te zien hoe je straalt als je werkt met de mannen.

Marja Ruijterman – Ruijterman Training & Coaching, Amsterdam

Het was een leerzame dag. De collega's waren ook positief over deze dag. Het is een startpunt in de verdere samenwerking. We weten nu meer wat we aan elkaar hebben.

Reinder Veenstra – voorzitter OR Qlip, Leusden en Zutphen

Ik (wij) vonden het een geslaagde dag! Ga zo door..

Jacco Vonhof – directeur Novon Zwolle

Erg positieve dag en veel geleerd.

Patrick Scholten – BGH Accountants & Adviseurs

We hebben gisteren een hoop zaken besproken. Het algemene gevoel is positief, ondanks dat er een hoop dingen ook nog niet concreet gemaakt zijn. Altijd goed om de wijze raad van een buitenstaander te horen.

Laurens Wentholt – Teamstages, Amsterdam

Het was prettig dat er de maandag na de teamcoaching een rust te voelen was in het team. En een gemeenschappelijk gevoel dat we gewoon weer hard aan het werk willen, en niet willen blijven hangen in problemen. Vriendelijke groeten, en wellicht tot ziens !

Suzanne van Kampen - Team Bijzondere Aanpak, Belastingdienst Amsterdam

Iedereen is heel enthousiast en had niet verwacht dat er zoveel achterweg zou komen, ook op persoonlijk gebied, dus ik weet zeker dat het heel waardevol is geweest voor het team. Ik merkte dat het echt leuk is om het geleerde in praktijk te kunnen brengen.

Mieke Griffioen – teamleider SDS Compassion Nederland, Apeldoorn

Over het geheel gezien was het een prima dag. We hebben niet alle doelen gehaald, maar de sfeer was goed en dingen werden benoemd. Later pakken we het organisatieschema op. Dank voor je steun tot zover.

Peter Douwes – managing director Team Stages, Amsterdam

Dank je wel voor jouw inspiratie aan onze deelnemers tijdens ons relatieweekend. Helemaal blij met je bijdrage. Namens het team een hartelijke groet.

Liesbeth Vos – SestraMedia & SestraVrouw, ‘s Heerenbroek

Het is zeer leerzaam geweest en goed geordend. Er is veel duidelijk geworden.

Vincent Samuels - BGH Accountants & Adviseurs

Bedankt voor de leuke dag die jullie ons hebben gegeven! Ik heb meteen mezelf maar aan het uitproberen gestuurd. Dank voor het weghalen van de kramp uit de gesprekken. En of het verder lukt met wat ik me heb voorgenomen... dat hoor je nog wel.

Carien Klein - coördinator Stichting Present Almere

Zeer goede handvatten aangereikt gekregen voor de praktijk.

Thijs Vrind – teamleider/senior relatiebeheerder De Jong & Laan Accountants, Enschede

Als fotograaf kreeg ik bij IK BEN! ZINVOL de kans om Stefco van dichtbij te observeren in zijn natuurlijke omgeving: werken met mensen. Stefco wekt vertrouwen, analyseert scherp en stelt de juiste vragen. Dat laatste was voor mij dé reden om hem de juiste vragen aan mij te laten stellen.

Norbert Bosman – Veiligheidsregio IJsselland

Je begeleiding tijdens de geslaagde teamdag was heel prettig. Er is een goede basis gelegd. In fractieverband zullen we ook evalueren. We zullen die met jou delen en bespreken hoe het vervolg er uit kan zien. Hartelijk dank!

Gerdien Rots – plv. fractievoorzitter ChristenUnie Zwolle

Zo’n eerste keer een trainingsdag meemaken is mij uitstekend bevallen. Het was interessant, verrassend en boeiend. Ook inspirerend – vooral dat. Het kwam door jouw enthousiasme! Hopelijk tot een volgende keer!!

Jolanda van der Zanden - BGH Accountants & Adviseurs

Nogmaals hartelijk dank voor de tips en adviezen die ik kan gebruiken voor advies- en andere gesprekken. Veel tips waren eye-openers en zeker de moeite waard om deze toe te passen.

Roland Meulen AA CB - HLB Van Daal & Partners, Schijndel

Door het traject werd het alledaagse bijzonder - dank!

Hans Riphagen, Utrecht

Het gesprek met jou was voor mij de juiste richtingwijzer. Daarvoor wil ik je graag met terugwerkende kracht bedanken! Ik heb de tijd genomen om de juiste keuzes te maken.

Henriëtte van der Ziel – Van der Ziel Training & Consultancy

Ik kijk terug op een waardevolle sessie waarin je op een aangename en inspirerende manier ‘badmeester’ bent geweest. Dank!

Owe Loonstra

Stefco, bedankt voor je bereidwilligheid en het ga je goed. Voor mij was het een voorrecht training van je te ontvangen.

Karin van Dillen – algemeen coördinator Stichting Present Apeldoorn

Het doet me goed om succesvolle mannen met zo veel passie voor een ideaal te zien gaan. Ga door!!

Steffen Barentsen – directeur Stichting Livingstone, Amersfoort

Namens CLC wil ik jullie bedanken. Mede door jullie inzet zijn er dingen in ons team veranderd en aan het veranderen. Samen komen we verder.

Els Oosterhuis – directeur CLC Nederland, Amsterdam

Bedankt voor de handvatten – erg bruikbaar voor de toekomst. Dank je wel!

Maaike Siemerink – BGH Accountants & Adviseurs

Ik wilde je laten weten dat ik vorige week de wethouder gesproken heb. En ik heb jouw advies ter harte genomen en hem eigenlijk precies verteld over Present zoals ik dat tegen jou ook gedaan heb. Ik geloof dat het wel weer recht uit mijn hart kwam!!

Pia van Dalen - coördinator Stichting Present Barendrecht

Ik wil jou namens de raad hartelijk danken voor de verzorgde trainingen. Het zou voor ons een reden kunnen zijn om vervolgtrainingen voor zowel de raad als de VGWM door jou te laten verzorgen.

Sjoeke Woudstra – executive secretary works council Scania Productions Zwolle

Opdrachtgevers

Accreditaties:

iOpener Institue